Kalite Politikamız

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Dahil olduğumuz tüm sektörlerde ürünlerimizin ve sunduğumuz hizmetlerin ülke ve dünya standartlarına uygun ve güvenli olması, tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın öncelikli hedefidir.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri tanımının hem iç hem dış müşterileri kapsadığının bilincinden hareketle, istek ve ihtiyaçları, beklentilerinin de üzerinde karşılamak üzere, uzun araştırmalar sonucu güvenilir ürünler geliştirip üretmek ve dahil olduğumuz sektörlerde kaliteli hizmet vermek tüm birimlerimizde ve çalışanlarımızda ilke olarak benimsenmiştir.

Çalışan Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetinin gerçek temelinin “çalışan memnuniyeti” olduğunun farkındalığıyla, Efesan Grup’un tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki eğitimlerine destek vererek, huzurlu ve yeteneklerin geliştirilebildiği bir çalışma ortamı sağlamaktayız.

Teknoloji Takibi

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya standartlarında devam etmesi için her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmekte ve bu anlayışı tüm birimlerimize uyarlamaktayız.

Bilgi Güvenliği

Bilginin üretilmesi, işlenmesi, paylaşılması, saklanması ve korunması için sistematik yaklaşımla gerekli önlemleri alır, çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın bu konudaki eğitim ve farkındalığını sağlarız.

Eğitim ve Takım Ruhu

Takım ruhu ve eğitimi her kademede ön planda tutarak, organizasyonel ve yapısal anlamda destek ve dayanışma içinde faaliyet göstermekteyiz.

Sürekli Gelişim

Yeni çağın gerekliliklerini yakından takip ederek, hizmet anlayışını ve üretim hedeflerini değişen koşullara ve teknolojiye adapte ederken, aynı zamanda kurumsal yapıyı yenileyerek gelişmeye devam etmekteyiz.

Çevre Politikamız

1. Çevreyi etkileyen faaliyetler güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre yürütülmektedir.

Yasal mevzuatlara uyum, tüm çalışanların katılımıyla yerine getirilmektedir. Mevzuatlardaki değişiklikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerin gelecekteki uygunluklarının planlanması takip edilmektedir. Bunun için “Temiz Üretim Teknolojileri” Best Available Techniques (BAT) çalışmaları yapılmaktadır. Efesan Grup, yerel çevre mevzuat ve yönetmeliklere uymanın yanı sıra, AB Reach Tüzüğünü ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni de kabul ederek uyum göstermekte olup, tedarikçilerinin de uyum sağlaması için bilgilendirmeler yapmaktadır.

2. Çevresel riskler önlenmesi için proaktif bir yaklaşım izlenmektedir.

Verimliliğe odaklı riskleri proaktif yaklaşımla tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren Ferro Döküm, faaliyetleri neticesinde çevresel riskler oluşturabilecek durumların meydana gelmemesine yönelik tedbirler almaktadır.

3. Kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Ferro Döküm, kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını öncelikli olarak ele almaktadır. Kurumumuz, doğal kaynaklar, hammadde, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile, doğal kaynakları korumayı, bu kaynakları en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinmiştir. Ferro Döküm, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltma ve geri kazanma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır.

4. Mal ve hizmet aldığımız tedarikçiler ve çalışanlarımız bilinçlendirilmektedir.

Kurumumuz, yüksek bilgi seviyesi ve bilince sahip toplumlar ile çevresel sorunların en aza indirilebileceğinin bilincindedir. Bu sebeple tüm çalışanlarının çevre bilincini arttırıcı bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ferro Döküm ayrıca çözüm ortaklarını, tedarikçilerini ve müşterilerini de çevrenin birer parçası görerek onları da çevre konusuyla ilgili bilinçlendirmektedir.

5. Acil durum planlaması yapılmakta iş sağlığı ve güvenliği konularında önlemler alınmaktadır.

Kurumumuzda, tehlikelerin ve olası risklerin yaratabileceği durumlar karşısında can ve tesis güvenliğini korumak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi uygulanmaktadır.Tehlike ve olası riskler önceden belirlenerek, gerekli önlemler alınmakta ve doğabilecek kazalar minimize edilmektedir. Risk noktaları, teknolojik gelişme ve yeni yatırımlar kapsamında gözden geçirilerek revize edilmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır.

6. Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılmaktadır.