FERRO DÖKÜM ve DIŞ TİCARET A.Ş.

ENERJİ POLİTİKASI

Yeryüzü, asit yağmurları, ısınma, ozon tabakasındaki delik, çölleşme, türlerin kaybı gibi ciddi sorunlardan etkilendiğinde, ortak geleceğimiz “Ekonomi ile Ekolojinin” beraber yürümesinin zamanının geldiğini göstermektedir.

Çevreye verilen zararların önlenmesinde en önemli adımları; insan ve teknoloji kullanımında yapacağımız iyileştirmeler, önlemler ve kanunlara uymak olarak ana başlıklarda sıralayabiliriz.

Sanayi firmalarımız ürettiği ürün ve hizmetlerden kaynaklanan karbon hesaplamalarını yaparak azaltım stratejileri geliştirmeli, karbon yönetimine gitmelidirler. Küresel ısınmaya neden olan karbon salınımını azaltmanın en etkili yolu enerjinin verimli kullanılmasıdır. Ferro Döküm olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;

1. Amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını sağlamayı,

2. Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,

3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,

4. Üretim ve kaliteden taviz vermeden enerji verimliliğini sağlayacağımızı, enerji performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,

5. Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme kıstaslarından birisinin enerji verimliliği olacağını,

6. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulmasını ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,

7. Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakacağımızı,

8. Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,

9. Döküm sektöründe enerji verimliliği konusunda öncü şirket olmayı,

Taahhüt ederiz.