Kalite Politikamız

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Dahil olduğumuz tüm sektörlerde ürünlerimizin ve sunduğumuz hizmetlerin ülke ve dünya standartlarına uygun ve güvenli olması, tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın öncelikli hedefidir.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri tanımının hem iç hem dış müşterileri kapsadığının bilincinden hareketle, istek ve ihtiyaçları, beklentilerinin de üzerinde karşılamak üzere, uzun araştırmalar sonucu güvenilir ürünler geliştirip üretmek ve dahil olduğumuz sektörlerde kaliteli hizmet vermek tüm birimlerimizde ve çalışanlarımızda ilke olarak benimsenmiştir.

Çalışan Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetinin gerçek temelinin “çalışan memnuniyeti” olduğunun farkındalığıyla, Efesan Grup’un tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki eğitimlerine destek vererek, huzurlu ve yeteneklerin geliştirilebildiği bir çalışma ortamı sağlamaktayız.

Teknoloji Takibi

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya standartlarında devam etmesi için her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmekte ve bu anlayışı tüm birimlerimize uyarlamaktayız.

Bilgi Güvenliği

Bilginin üretilmesi, işlenmesi, paylaşılması, saklanması ve korunması için sistematik yaklaşımla gerekli önlemleri alır, çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın bu konudaki eğitim ve farkındalığını sağlarız.

Eğitim ve Takım Ruhu

Takım ruhu ve eğitimi her kademede ön planda tutarak, organizasyonel ve yapısal anlamda destek ve dayanışma içinde faaliyet göstermekteyiz.

Sürekli Gelişim

Yeni çağın gerekliliklerini yakından takip ederek, hizmet anlayışını ve üretim hedeflerini değişen koşullara ve teknolojiye adapte ederken, aynı zamanda kurumsal yapıyı yenileyerek gelişmeye devam etmekteyiz.

Çevre Politikamız

Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., pik ve sfero döküm parçaları üretimi ve geliştirme faaliyetlerinde çevresel değerlere karşı duyarlı ve sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak üretim yaparken çevremizi korumayı, bu doğrultuda yürürlükteki yasal şartlar, müşteri istek ve beklentileri ile diğer şartlara uymayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmayı ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;     

 • Çevresel Etkilerinin kontrolü amacıyla, yaşam döngüsünü dikkate alarak;
 • Atık oluşumunu kaynağında önlemeyi,
 • Önlenemeyen durumlarda atık miktarının azaltılmasını,
 • Tüm proseslerimizde, hammadde ve yardımcı bileşenleri için tekrar kullanmayı, mümkün değilse geri kazanmayı,
 • Uygun yasa ve çevresel şartlara göre atıkları bertaraf etmeyi,
 • Doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımının arttırılmasını,
 • Çalışanlarımızı döküm proseslerinin çevre boyutları ve etkileri konusunda eğiterek çevre bilincini artırmayı,
 • Acil durum planlaması yapmayı ve mümkün olan tüm önlemleri almayı,
 • Risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları yaparak proaktif yaklaşımla kararlar almayı ve proseslerin yönetimi mekanizmalarında etkinlik sağlamayı,
 • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi, müşterilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi, sürekliliğini sağlamayı,
 • Sosyal projeler yaparak toplumda farkındalığın artırılmasında katkı sağlamayı
 • Çevre Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm iç ve dış taraflara karşı gerektiğinde bu konuda hesap verebileceğimizi taahhüt ederiz.