Kalite Politikamız

Sektöründe yüksek bilgi birikimine ve üretim tecrübesine sahip bir şirket olarak benimsemiş

olduğumuz kalite politikamız;

• Standartlara, müşteri özel isteklerine ve spesifikasyonlarına, yasal şartlara, uygulanabilir birincil, ikincil mevzuat şartlarına ve çalışma etiğine uygun, etkin bir kalite yönetim sistemi kurmak,

• Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılık ve motivasyonunu yüksek tutmak ve katılımlarını sağlamak,

• Sistem etkinliğini, çalışanların ve proseslerin güvenliğini, çalışma ortamını, çevre sağlığımızı ve enerji yönetimimizi; risk ve fırsat analizleri, hedeflerle yönetim ve performans ölçümü ve takibi ile sürekli iyileştirmek,

• Şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde; sıfır hata politikası izlemek, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini de göz önünde bulundurarak, istenilen kalitede üretimi gerçekleştirebilecek güvenli ve adil çalışma ortamı oluşturmak,

• Tedarikçilerimizde kapsayacak şekilde sürekli iyileştirme faaliyetleri ile çalışanları koruyarak üretkenliği yükseltmek, verimliliği artırmak,

• AR-GE projeleri ile inovasyona ve gelişime katkı sağlamak,

• Kalitesizliğin maliyetini ve kayıplarımızı minimize ederek kar eden, alanında yenilikçi ve öncü firma olmak,

• Etkin bir emniyet yönetim programı uygulamak, ürünlerde ve emniyet parçalarında saha iade ve geri çağırma riskini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirerek emniyet parçalarında sıfır saha iadesi ve geri çağırmayı sağlamak,

Ferro Döküm çalışanları adına yukarıda politikanın gerçekleştirilmesi için tüm proseslerde sürekli iyileştirmeler yaparak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., pik ve sfero döküm parçaları üretimi ve geliştirme faaliyetlerinde çevresel değerlere karşı duyarlı ve sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak üretim yaparken çevremizi korumayı, bu doğrultuda yürürlükteki yasal şartlar, müşteri istek ve beklentileri ile diğer şartlara uymayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmayı ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;     

 • Çevresel Etkilerinin kontrolü amacıyla, yaşam döngüsünü dikkate alarak;
 • Atık oluşumunu kaynağında önlemeyi,
 • Önlenemeyen durumlarda atık miktarının azaltılmasını,
 • Tüm proseslerimizde, hammadde ve yardımcı bileşenleri için tekrar kullanmayı, mümkün değilse geri kazanmayı,
 • Uygun yasa ve çevresel şartlara göre atıkları bertaraf etmeyi,
 • Doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımının arttırılmasını,
 • Çalışanlarımızı döküm proseslerinin çevre boyutları ve etkileri konusunda eğiterek çevre bilincini artırmayı,
 • Acil durum planlaması yapmayı ve mümkün olan tüm önlemleri almayı,
 • Risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları yaparak proaktif yaklaşımla kararlar almayı ve proseslerin yönetimi mekanizmalarında etkinlik sağlamayı,
 • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi, müşterilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi, sürekliliğini sağlamayı,
 • Sosyal projeler yaparak toplumda farkındalığın artırılmasında katkı sağlamayı
 • Çevre Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm iç ve dış taraflara karşı gerektiğinde bu konuda hesap verebileceğimizi taahhüt ederiz.